понеделник, 2 август 2010 г.

Попове се учат на евро проекти

Свещенослужители от Българската православна църква се учат да работят по проекти, финансирани чрез европейски финансови инструменти.

Работна група към Светия Синод на Българската православна църква поема функциите на консултативен орган за разработване и кандидатстване с проекти, а наскоро в Рилския манастир се проведе и специален обучителен семинар. Това съобщи йеромонах Никанор от Църногорския манастир над брезнишкото село Гигинци. Бившият финансов брокер е един от основните деятели в работната група към Синода. Той координира отношенията на Църквата с Министерството на земеделието и храните и управляващи органи на други оперативни програми, по които местните поделения на БПЦ могат да кандидатстват с проекти.

На семинара присъстваха представители на почти всички епархии, лектори от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие", както и членове на Работната група към Св. Синод за подпомагане кандидатстването на местните поделения на БПЦ по европейските програми.


Разяснени бяха възможностите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за ремонт и реконструкция на сгради с религиозно значение по Мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Представена беше и мярка 322 по ПРСР , по която се финансират проекти от 10 000 до 500 000 евро, като на сто процента се покриват проектите с разходи до 200 000 евро.

Пред духовниците беше представен и Подходът "Лидер", чрез който се финансира работата на Местни инициативни групи. Предстои одобряването на Стратегии за местно развитие, в които са заложени приоритетни области за развитие на отделните региони. Всяка местна инициативна група с одобрена стратегия ще разпределя в малки проекти по 2 милиона лева до 2013г. Надежда е довеждаща инфраструктура до храмовете и ремонт на манастири и черкви да получат финансиране о подхода Лидер, коментира отец Никанор.

Автор: Руми Борисова

Източник: Градски вестник - 02.08. 2010